De Stadsraad streeft ernaar het niveau van het woon- en leefgenot in Zevenbergen te handhaven of daar waar nodig te verbeteren. Bij woon- en leefgenot kun je denken aan thema's als: veiligheid en stadsverfraaing.  Bij voorzieningen kunnen je denken aan onderwerpen als:  voorzieningen voor ouderen en jeugd, medische, onderwijs en sport, clubs en verenigingen, openbaar vervoer en winkels. Een heel pallet aan onderwerpen! Verder is de Stadsraad gestart met een gehandicapten platform; zo worden deze ook vertegenwoordigd.  Hiervoor zoeken wij  mensen die kort bij de gehandicapten staan zodat ze beter vertegenwoordigd zijn.

 

Thema Activiteit
Stadsverfraaiing        

Volgen van de ontwikkelingen rond Centrumontwikkeling Zevenbergen                                                                                 

Verfraaiing van het haventracé met bloembakken

Verkeer 

 

Verkeer m.n. voor de gehandicapten
Voorzieningen

invalide toilet centrum

bewaakte fietsenstalling

Toegankelijkheid gehandicaptenop alle gebieden

Netwerk van wijkcontactpersonen

 

wijkcontactpersonen ondersteunen in samwenwerking met o.a. politie
Straatnamen

De straatnaamborden verfraaien

Gehandicapten Platform

Op alle gebieden bekijken hoe wij hierin verbetering kunnen brengen  Zie hieronder ingezonden stukIngezonden stuk Bode Moerdijk

secr. J.v.Herk

mvsvhe@hotmail.com 

Sinds de oprichtingen van de Stadsraad hebben wij het doel verbeteringen aan te brengen op allerlei vlakken in de gemeente Zevenbergen. Een van die activiteiten is het opkomen van belangen voor mensen die minder mobiel zijn. Dit zijn dus niet alleen ouderen. Hierbij moet u denken aan toegankelijkheid van winkels en restaurants. Het is heel lastig zo niet onmogelijk om met een rolstoel of rollator een trap op te gaan. Probeer maar eens tijdens de wielerrondes of andere activiteiten van de gemeenten als gehandicapte een toilet te bereiken. Je kunt dan gewoon naar huis.

Hiervoor hebben wij al eens een bij de gemeente aan- gegeven een openbaar toilet te laten maken maar is toen weg-gestemd in de gemeenteraad. Nu aan de haven/markt wordt gegraven willen wij dit opnieuw onder de aandacht brengen, zodat dit gelijk kan worden meegenomen waardoor de kosten lager zijn. Mogelijk te combineren met een bewaakte fietsenstalling voor mensen die niet zonder een elektrische fiets van huis kunnen.

Ook adviseren om bestrating zodanig aan passen dat een oversteekplaats geen hindernisbaan wordt of ver moet om rijden. Trottoirs en fietspaden die scheef liggen. Probeer eens een rolstoel te duwen waar van de stoep scheef licht of met een scootmobile over een scheef fietspad rijden. De rolstoel wil steeds naar de lage kant gaan en dit voel je in je knieën.

Het plaatsen van straatmeubilair en uitstalling van winkels reclame en graaibakken kan een groot probleem zijn. Iets heel simpel is het dwars plaatsen van een fiets op de stoep bij een winkel. Vaak zijn dit acties die onbewust worden gedaan met alle goede bedoeling maar kan een groot probleem zijn als je niet goed kunt bewegen.

Het parkeren op een invalideparkeerplaats of er gebruik van maken zonder hier recht op te hebben, is voor de degene die er wel recht op heeft heel vervelend. Ook mensen die gebruik maken van een kaart, terwijl de rechthebbende van de kaart er niet bij is heel vervelend; misbruik.  Let wel: Zij die zo’n parkeerkaart hebben willen die graag inruilen voor een goede gezondheid. Je komt er pas achter hoe ergerlijk dit is als je zelf er mee geconfronteerd wordt.

Dit wil de Stadsraad onder de aandacht brengen en oplossingen aandragen bij de gemeente en overige organisaties. De Stadsraad wil niet tegen maar met de gemeente en ander instanties praten en samenwerken om zo tot een oplossing komen. 

Tevens staan wij open voor ieder die ideeën heeft en nodigen die ook van harte uit om op onze vergadering aanwezig te zijn. Stuur een mailtje dan nemen wij contact met u op.

Laten wij samen voor de medeburgers zorgen die niet meer zo goed ter been zijn.